Regulamin gry SuperAgentki.pl

Ostatnia data modyfikacji: 27.05.2013
I. Wstęp

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania gry internetowej SuperAgentki.pl. W Regulaminie określone są prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników gry SuperAgentki.pl.

II. Definicje

SuperAgentki.pl / Gra - gra internetowa, której właścicielem jest firma FashionStyle.pl Sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Nalewki 8/44 w Warszawie, 00-158, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez XII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000401337.
Użytkownik - osoba posiadająca aktywne konto w grze internetowej SuperAgentki.pl.
Monety - wirtualna waluta w grze internetowej SuperAgentki.pl.
Moderator - osoba zajmująca się utrzymaniem porządku na SuperAgentki.pl.
Profil - miejsce w grze dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła), w którym każdy zarejestrowany Użytkownik SuperAgentki.pl może wprowadzić oraz modyfikować swoje dane i inne elementy związane z rejestracją w Grze.
Konto - miejsce w Internecie dostępne pod adresem http://superagentki.pl/character/LOGIN-ID_UŻYTKOWNIKA/, gdzie opublikowany jest zbiór informacji zawierających zdjęcie, opis oraz inne dane wpisane przez danego Użytkownika.
Nazwa Profilu/Loginu - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, która została przez niego wybrana podczas rejestracji na SuperAgentki.pl.
Komentarz - pisemne wyrażenie opinii na temat aktualności w Grze.
Prywatna Wiadomość - wiadomość wysłana Użytkownikowi przez innego Użytkownika za pośrednictwem wewnętrznego systemu wiadomości Gry.
Ban - blokada nałożona na Użytkownika, który złamał zasady Regulaminu.

III. Zasady ogólne

1. Użytkownik ma możliwość zmiany lub usunięcia swoich danych/zdjęć itp. za pomocą ustawienia profilu.
2. Użytkownikowi zabronione jest:
- zamieszczanie treści wulgarnych, nieprzyzwoitych, profanujących, gorszących lub w inny sposób naruszających zasady obowiązujące w społeczeństwie,
- zamieszczanie treści powszechnie przyjętych za niewskazane do odbioru dla dzieci,
- propagowanie treści naruszających lub mogących naruszać dobra osobiste innych osób lub ich inne prawa, w tym autorskie,
- stosowanie gróźb lub inwektyw,
- zamieszczanie treści naruszających prawo,
- zamieszczanie danych kontaktowych (poza polami do tego przeznaczonymi)
- promowanie innych stron internetowych,
- zamieszczanie materiałów erotycznych lub pornograficznych,
- używanie programów (botów) generujących zapytania do gry FashionStyle.pl. Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane jako atak DoS (Denial of Service),
- łamanie ogólnie przyjętych zasad netykiety.
Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Grze, a w szczególności do zdjęć.

3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta.
4. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika mogą zostać nałożone blokady czasowe na używanie części opcji Gry.
5. Jeżeli blokady czasowe nie spowodują stosowania Regulaminu SuperAgentki.pl może zablokować na stałe Konto Użytkownika.
6. Jeżeli Użytkownik posiada kilka Kont, blokada może zostać nadana na wszystkie jego Konta.
7. SuperAgentki.pl nie zwraca całości, ani części kosztów poniesionych przez Użytkowników w celu wykupienia usługi SuperAgentka, w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu.
8. SuperAgentki.pl może usunąć umieszczone przez Użytkownika materiały niezgodne z Regulaminem, bez konieczności informowania go o tym.

IV. Rejestracja

1. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu wszystkich kroków rejestracji znajdującej się na stronie: http://superagentki.pl/
2. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu zrealizuje procedurę rejestracji w Grze zakończoną skutecznym założeniem Konta.
3. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych. Wykrycie nieprawidłowych danych spowoduje bezterminową blokadę Konta.
4. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy one nastąpią.
5. Dokonując rejestracji w grze internetowej SuperAgentki.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności przedstawioną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.
6. Poprzez rejestrację, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na ich prezentację (zgodnie z zaznaczonymi opcjami) na Profilu Użytkownika.
7. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Grze, której skutkiem jest założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.
8. Rejestrując się w grze SuperAgentki.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.
9. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez SuperAgentki.pl w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez SuperAgentki.pl, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).
10. Użytkownik wyraża zgodę, aby jego dane, obejmujące adres elektroniczny i hasło, były przekazywane podmiotom współpracującym z FashionStyle.pl w celu wykonywania zakupu produktów za pośrednictwem Gry SuperAgentki.pl.

V. Konto

1. Zabrania się przekazywania hasła do Konta osobom trzecim.
2. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego Konto zostanie zablokowane (na stałe lub tymczasowo).
3. Konto użytkownika, które zostało wcześniej zablokowane w trybie przewidzianym w pkt V ust. 4 Regulaminu, nie może zostać usunięte.
4. Z Konta może korzystać tylko i wyłącznie Użytkownik, zabrania się zakładania Konta z którego będzie korzystać kilka osób i na którym zostanie zamieszczone zdjęcie kilku osób.
5. Każde nowo założone Konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na skrzynkę e-mailową Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych.
6. SuperAgentki.pl ma prawo zablokowania, bądź usunięcia Konta Użytkownika bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie Użytkownika.

VI. Wiadomości Prywatne

1. Zabrania się wykorzystywania systemu Prywatnych Wiadomości do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako SPAM.
2. Zabrania się podawania swoich danych kontaktowych.
3. Zabrania się składania propozycji realnych spotkań.

VII. Czat i Forum

1. Zabrania się na kanale głównym pisania WIELKIMI LITERAMI lub pisania ciągiem DuŻa i MaŁa.
2. Zabrania się podawania swoich danych kontaktowych.
3. Zabrania się składania propozycji realnych spotkań.
4. Zabrania się reklamowania usług i dóbr.

VIII. Regulamin Czatu

1. Użytkownicy mają obowiązek przestrzegania netykiety, a szczególnie poniżej wypisanych zasad.
2. Użytkownicy, akceptując regulamin przy rejestracji i udzielając się na czacie, godzą się na konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania zasad.
3. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za swoje wypowiedzi.
4. Osobami pilnujacymi czatu są MODERATORZY. Wyróżnia ich zielony kolor loginu na czacie.
5. Moderator ma prawo upomnieć użytkownika za łamanie zasad panujących na czacie. Może przyznaż ostrzeżenia (3), po czym zablokować użytkownikowi możliwość pisania na czacie (ban). 3 ostrzeżenia = ban.
6. W wyjątkowych przypadkach moderator może zbanować użytkownika bez dawania przepisowej ilości ostrzeżeń.
7. W razie łamania regulaminu podczas nieobecności moderatora, obecni użytkownicy mogą to zglosić poprzez wysłanie screnów w prywatnej wiadomosci do dowolnego moderatora lub w mailu do administratora (marta@superagentki.pl).
8. Przyznane bany mogą być usunięte tylko pod warunkiem udowodnienia ich niesłusznosci opiekunowi czatu.
9. Moderatorem można zostać poprzez zgłoszenie się i pomyślne przejście naboru. Ogłaszane są one w newsach wraz z ogólnymi warunkami udziału.
10. Wszelkie wątpliwości dotyczące pracy moderatorów można zglaszać na marta@superagentki.pl. Bezpodstawne skargi, mające na celu zaszkodzenie moderatorom, bądą karane.

11. Słowniczek istotnych pojęć:
- ost = ostrzeżenie
- ban = blokada możliwosci pisania na czacie
- znaki = nawołanie do zaprzestania robienia zbędnych przedłużeń
- caps off = nawołanie do pisania małymi literami
- flood = wielokrotne wysłanie tej samej wiadomości lub wielu różnych wiadomości, lub pustych lub zniekształconych (zwykle celowo) pakietów bez wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu (źródło: Wikipedia.pl)
- spam = niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne, np. reklamy (źródło: Wikipedia.pl)

12. Na czacie zabrania się:
- nadmiernego upiekszania czcionki (np. pisania WIELKIMI LITERAMI, ciągiem DuZa MaLa, robienia zbędnych przedłużeeeeeeeeeeń, itp.);
- wysyłania wszystkiego będącego spamem lub floodem oraz innego rodzaju postów zaśmiecających czat (np. nadmiernej ilości tekstów piosenek, linków, pustych wiadomości, prosb o prezenty itd.);
- umieszczania linków do innych stron internetowych; wyjątki: linki np. do YouTube, screenów (pod którymi nie kryje się nic łamiącego ten regulamin);
- zabrania się reklamowania konkurencyjnych portali;
- podawania danych osobowych takich jak np. nazwisko, dokładny adres, numer telefonu itp.;
- umieszczania propozycji realnych spotkań;
- wysyłania linków do portali społecznościowych - należy wymieniać się nimi poza czatem (ponieważ zawierają one dane osobowe, a ich umieszczanie na czacie jest zabronione);
- organizowania konkursów, gier i zabaw (typu "hot or not");
- proszenia o pomoc w misjach i udzielania jej;
- używania wulgaryzmów, umieszczanie wypowiedzi/plików o treści rasistowskiej, erotycznej i niezgodnej z prawem;
- obrażania innych użytkowników;
- cenzurowania wulgaryzmów (np. dupa -> d*pa, d**a, itp.);
- wysyłanie ciągów gwiazdek bez wyraźnej potrzeby (zostanie to uznane za cenzurowanie wulgaryzmów (np. *******));
- upominania innych w obecnosci moderatorow;
- podszywania sie pod moderatora lub administratora (włącznie z dawaniem ostrzeżen, grożeniem banem);
- pisania w obcych jezykach, jeśli wyrazony jest sprzeciw użytkownikow lub moderatorów

VIII. Inne usługi i opłaty

1. Posiadanie własnego Konta i Profilu w Grze jak i tworzenie własnej postaci, komentowanie aktualności, dodawanie zdjęć, przeglądanie Profili innych Użytkowników jest bezpłatne.
2. Użytkownik ma możliwość dobrowolnego skorzystania z rozszerzającej funkcjonalność Gry o płatną usługę SuperAgentka lub doładowując swoje konto wirtualną walutą gry (monetami).
3. Wykupienie przez Użytkownika jakiejkolwiek z płatnych usług nie zwalnia go z respektowania postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Gra SuperAgentki.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
- błędnie wpisaną treść SMS lub nr telefonu,
- działanie operatorów telefonii komórkowej, banków lub innych pośredników przy dokonywaniu płatności.
5. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać pod adresem kontakt@superagentki.pl

IX. Błędy

1. Zabrania się wykorzystywania błędów w celu osiągnięcia korzyści w Grze.
2. Wszystkie błędy należy zgłaszać na adres e-mail administratora (kontakt@superagentki.pl).
3. Administrator zastrzega sobie prawo do naprawienia błędu bez odpisywania na otrzymany e-mail.

X. Regulamin

1. Wszelkie uwagi, opinie, informacje o naruszeniu Regulaminu należy kierować na adres poczty elektronicznej: kontakt@superagentki.pl.
2. Gra SuperAgentki.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu.
3. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Grą SuperAgentki.pl a Użytkownikiem, co w efekcie doprowadzi do usunięcia Konta Użytkownika.


Poznaj Super Agentki!

Super Agentki to internetowy świat szpiegów, detektywów, hakerów i agentek walczących przeciwko złu. Stwórz swoją postać, wypełniaj misje od Agencji, pokonuj wrogów, chodź na zakupy i przebieraj swoją agentkę. A to wszystko w super towarzystwie innych agentek z całego świata!

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 2012 by SuperAgentki.pl.